پروژه مهر

دومین صورتجلسه ستاد پروژه مهر دبستان

پیگیری و نظارت بر انجام فعالیت های« پروژه مهر» در مدرسه

کسب اطلاعات لازم از همکاران از جهت تنظم سازمان آموزشی و برنامه درسی

اقدام به تهیه کتب درسی دانش دآموزان

تهیه و نصب تابلو مقررات انضباطی در معرض دید دانش آموزان

تشکیل جلسه توجیهی و تقسیم کار و بین عوامل آموزشی و اداری

تهیه تراز مالی سالانه و تطبیق با صورتجلسه شورای مالی و گزارش به اداره متبوع

- تدابیر لازم جهت بهسازی محیط و اطراف مدرسه از قبیل فضای سبز ،رنگ آمیزی دیوار،دیوار نویسی ، نقاشی

-  تهیه و تامین امکانات وسایل مورد نیاز آزمایشگاهی ،کتابخانه ،نمازخانه ،ورزشی ،و کنترل وسایل ایمنی مدرسه

- بررسی ،کنترل ،فعالیتهای ی که در جهت جابه جایی به دبستان حاج رهنمون صورت خواهد گرفت

تهیه ی گزارش کلی از برگزاری امتحانات شهریور ماه و ارسال آن به اداره

ساماندهی و بایگانی اوراق امتحانی  شهریور ماه پس از طی مراحل قانونی

امحاء اوراق امتحانی و تعیین نماینده معلمان (در دومین جلسه معلمان در 20شهریئر)

تشکیل شورای مدرسه جهت بررسی و تدوین برنامه های سالیانه و تنظیم تقویم زمانی تشکیل جلسات و...)

بررسی اموال و اقلام غیر مصرفی و غیر مصرفی قسمت های  مختلف (کارگاه ها،آزمایشگاه و ...)

اعضای شرکت کننده در جلسه

مدیر مدرسه و مسئول ستاد               

معاون پرورشی و دبیر ستاد              

معاون آموزشی و عضو ستاد             

معاون آموزشی و عضو ستاد            

معاون آموزشی و عضو ستاد             

/ 0 نظر / 12 بازدید