تقویم زمانبندی پروژه مهر

   جدول تقویم زمانبندی پروژه مهر و اولویت کاری ستاد بازگشایی مدارس در مهر ماه 1392

(والا من نمیدونم چیکار کنم این جدولا تو این صفحات چپ وراست نیفته خب دیگه یادگیری تجربی اینارم داره خودتون ببخشین واصلاح ش بعد کپی زحمتش واسه شماست بلدین یادم بدین با استعدادم والا  وزود  مطلبو میگرم )

شهرستان           آموزشگاه              دوره  تحصیلی      ابتدایی

نتیجه

تاریخ اجرا

شرح فعالیت

عنوان فعالیت  (به ترتیب اولویت) 

ردیف

خاتمه

شروع

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

اعضاء ستاد

معاون آموزشی   نام و نام خانوادگی                                                       اعضای انجن اولیاء و مربیان نام ونام خانوادگی 

معاون پرورشی   نام ونام خانوادگی                                                         اعضای شورای دانش آموزی نام ونام خانوادگی         

 نماینده معلمان    نام ونام خانوادگی                                                   

   خدمتگزار (عضو) نام ونام خانوادگی          

مدیر مدرسه (رئیس ستاد ) نام ونام خانوادگی مهر و امضاء

/ 0 نظر / 6 بازدید